pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Joanny
Zdenka

24

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

O projektach

wtorek, 19.11.2019 13:45

 

 

Gmina Dobre realizuje projekt pn. „Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek użyteczności publicznej”.

 

Celem projektu jest uzyskanie bazy lokalowej pod Dzienny Dom Seniora, pomieszczenia przeznaczone pod mieszkanie chronione, pomieszczenia mającego służyć jako biuro Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” oraz pomieszczenia handlowo-usługowe.

 

Planowane efekty:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1;

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - 1;

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (RLKS) - 0,21 ha;

- liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 100 osób.

 

Całkowita wartość projektu: 2 422 383,01 zł.

Kwota dofinansowania: 986 477,95 zł, co stanowi 71,81% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

 

 

Gmina Dobre realizuje projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre”.

 

Celem projektu jest zwiększenie o 15 liczby miejsc świadczenia usług społecznych (10 w Dziennym Domu Seniora/5 w mieszkaniu chronionym) i zapewnienie dostępności ww. usług dla 15 (10 K/5 M) mieszkańców Gminy Dobre zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych/niepełnosprawnych) od 1 I 2019 do 31 XII 2020.

 

Planowane efekty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 15;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 15;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 5;

- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 15;

- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu - 5;

- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 15.

 

Wartość projektu: 1 011 375,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 859 668,75 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 19.11.2019 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019 13:26
Liczba wyświetleń: 1541

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu