pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Joanny
Zdenka

24

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Nabór

poniedziałek, 02.03.2020 15:55

                                                                                                                                    Dobre, dnia 02.03.2020r.


                                                                          INFORMACJA

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez 1 osobę wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Seniora w Dobrem w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
O wsparcie w postaci uczestniczenia w zajęciach w DDS mogą ubiegać się osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym), niesamodzielne to jest osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie  wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem w celu złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów oraz podpisania umowy.

      
                                                                                                               Zastępca Kierownika  GOPS w Dobrem
                                                                                              ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkania Chronionego
                                                                                                                               Jolanta Ryszewska

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 02.03.2020 15:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1275

Podziel się

Drukuj Stworz PDF

Nabór

poniedziałek, 24.02.2020 17:02

                                                                                                                                    Dobre, dnia 19.02.2020r.


                                                                          INFORMACJA

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez 2 osoby wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Seniora w Dobrem w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
O wsparcie w postaci uczestniczenia w zajęciach w DDS mogą ubiegać się osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym), niesamodzielne to jest osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie  wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem w celu złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów oraz podpisania umowy.

      
                                                                                                               Zastępca Kierownika  GOPS w Dobrem
                                                                                              ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkania Chronionego
                                                                                                                               Jolanta Ryszewska

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 24.02.2020 17:02
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2020 17:13
Liczba wyświetleń: 1256

Podziel się

Drukuj Stworz PDF

Nabór

środa, 12.02.2020 19:38

                                                                                                                                    Dobre, dnia 11.02.2020r.


                                                                          INFORMACJA

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez 3 osoby wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Seniora w Dobrem w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
O wsparcie w postaci uczestniczenia w zajęciach w DDS mogą ubiegać się osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym), niesamodzielne to jest osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie  wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem w celu złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów oraz podpisania umowy.

      
                                                                                                               Zastępca Kierownika  GOPS w Dobrem
                                                                                              ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkania Chronionego
                                                                                                                               Jolanta Ryszewska

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 12.02.2020 19:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1255

Podziel się

Drukuj Stworz PDF

Nabór

środa, 22.01.2020 08:39

                                                                                                                                    Dobre, dnia 21.01.2020r.


                                                                          INFORMACJA

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że od 1 lutego 2020r. istnieje możliwość uzyskania przez 2 osoby wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Seniora w Dobrem w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
O wsparcie w postaci uczestniczenia w zajęciach w DDS mogą ubiegać się osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym), niesamodzielne to jest osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie  wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem w celu złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów oraz podpisania umowy.
      
                                                                                                               Zastępca Kierownika  GOPS w Dobrem
                                                                                              ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkania Chronionego
                                                                                                                               Jolanta Ryszewska

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 22.01.2020 08:39
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020 08:41
Liczba wyświetleń: 1657

Podziel się

Drukuj Stworz PDF

Nabór

poniedziałek, 23.12.2019 09:53

 

                                                                                                         Dobre dnia, 19.12.2019r.

 

INFORMACJA

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość uzyskania przez 2 osoby wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

     O wsparcie w postaci uczestniczenia w zajęciach mogą ubiegać się osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym), niesamodzielne to jest osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie  wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem w celu złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów oraz podpisania umowy.

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 23.12.2019 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2020 08:24
Liczba wyświetleń: 1533

Podziel się

Drukuj Stworz PDF

Nabór

wtorek, 19.11.2019 15:10

 

INFORMACJA

 

Dzienny Dom Seniora w Dobrem informuje o naborze uczestników do projektu pn.  „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” realizowanego w  ramach Osi Priorytetowej  9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O wsparcie w postaci uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach ww.  projektu mogą ubiegać się osoby starsze ( w wieku poprodukcyjnym ), niesamodzielne to jest osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z  podstawowych czynności dnia codziennego i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w  rodzinie wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Pobyt w Dziennym Domu Seniora to dla każdego z  uczestników projektu korzyści wynikające ze wspólnego, a nie samotnego spędzania czasu, podejmowania aktywności, interakcji z  otoczeniem i społecznością lokalną. Podopieczni Dziennym Domu Seniora mogą liczyć na profesjonalną opiekę ze strony personelu, a ich opiekunowie faktyczni będą mogli podjąć aktywność zawodową w  przypadku, gdy opieka wymagała rezygnacji z zatrudnienia.

Nabór będzie prowadzony od 01.11.2019 r., aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem,  ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre w celu złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów oraz podpisania umowy.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Uzgodnienia dotyczące przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie wsparcia w DDS 2019-11-19 15:14:23 k.swiderski
załącznik Umowa uczestnictwa w projekcie DDS 2019-11-19 15:13:52 k.swiderski
załącznik Formularz zgłoszeniowy DDS 2019-11-19 15:12:48 k.swiderski

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 19.11.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2020 08:24
Liczba wyświetleń: 2110

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu